Stručná pravidla soutěží pořádaných stránkou Hezkres na Facebooku a Instagramu

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku. 
Zapojením se do soutěže souhlasíte, že v případě výhry zde zveřejněníme vaše jméno, počáteční písmeno vašeho příjmení a město, ve kterém bydlíte.

Jak soutěžit

 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má účet na Facebooku nebo Instagramu, je starší 18 let a má trvalé bydliště v České republice.
 • Do soutěže se můžete zapojit pouze pokud splníte podmínky uvedené v soutěžním příspěvku. Konkrétní podmínky budou vždy uvedeny v příspěvku nebo v komentářích. 
 • Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou a v rámci jedné soutěže má nárok jen na jednu výhru.

Výběr výherce a vyhlášení

 • Výherce vybereme náhodným losem, pokud nebude u příspěvku řečeno jinak. Následně zkontrolujeme, zda výherce splnil všechny podmínky pro zařazení do soutěže. Pokud ne, bude ze soutěže vyřazen a losování se bude opakovat.
 • Výherce vybereme a vyhlásíme nejpozději do 14 dní od konce soutěže a jeho jméno oznámíme zde a také v komentáři pod soutěžním příspěvkem.
 • Výherce nás musí kontaktovat zprávou do 14 dnů od vyhlášení prostřednictvím e-mailu a to na adresu: info@hezkres.cz, jinak výhra propadá pořadateli.
 • Výhru zašleme po obdržení dodacích údajů a to nejpozději do 14 dnů. 

Vyhrazujeme si právo...

 • Pokud budeme mít důvodné podezření z podvodu nebo jiné nekalosti, můžeme soutěž ukončit či pozastavit nebo libovolně pozměnit.

Závěrečná ustanovení

 1. Účastí v akci vyjadřuje zákazník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
 2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
 3. Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení akce, pozastavení akce, předčasného ukončení akce nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
 5. Vyhlašovatel akce je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
 6. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznické centrum vyhlašovatele, a to prostřednictvím telefonního čísla: +420 733 157 057, či na e-mailovou adresu: info@hezkres.cz

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25. 1. 2022